Tarieven Groeisprong

Consult / cursusTarief
Natuurgeneeskundig startconsult (max. 1,5 uur)120,-- euro
Natuurgeneeskundig consult (max. 1 uur)80,-- euro
Natuurgeneeskundig consult (max. 30 minuten)45,-- euro
Voor- en nawerk (labuitslagen, voedseldagboeken doornemen, schriftelijk advies opstellen, etc.) bereken ik naar rato door
Pakket "Basiscursus Bevallen" (4 uur)300,-- euro
Pakket "Eerste maanden met je baby" (3 uur)220,- euro
Pakket "Van Buik tot Baby" compleet (7 uur)500,-- euro
Opfriscursus Bevallen voor 2e, 3e, 4e kind (2 uur)150,-- euro
Losse les zwangerschapscursus per uur80,-- euro
Babymassage pakket (3 privé-lessen van 1 uur) 195,-- euro
Babymassage losse les (max. 1 uur) 70,-- euro

Cursustarieven zijn inclusief 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

Afspraken volgens algemene voorwaarden

Wanneer we een afspraak maken reserveer ik mijn tijd voor je en reken dan ook graag op je.

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding worden de volledige kosten doorberekend. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 100% van de kosten verschuldigd. Bij afzegging tussen 48 en 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 50% van de kosten verschuldigd.  Bij afzegging langer dan 48 uur van tevoren zijn geen kosten verschuldigd.

Op behandelingen en cursussen zijn de algemene voorwaarden van de Groeisprong van toepassing.

Cadeaubon

Verrassend cadeau geven? Geef een cadeaubon van de Groeisprong! Je kunt zelf het bedrag bepalen. Geldig tot 1 jaar na afgifte voor een consult of cursus naar keuze.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Hieronder vind je de informatie zoals deze bij mij bekend is. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling aan de Groeisprong / Van Buik tot Baby en kunt, als je zorgverzekeraar consulten of cursussen vergoedt, de factuur achteraf bij je zorgverzekeraar indienen teneinde vergoeding aan te vragen. Informeer goed (bij je zorgverzekeraar!) vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Door een aantal zorgverzekeraars worden de behandelingen (lees: natuurgeneeskundige en orthomoleculaire consulten) van de Groeisprong (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en je dient dit zelf bij je verzekeraar na te vragen.

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.

Vergoeding voor natuurgeneeskunde en orthomoleculair 2019

Let dit jaar extra goed op bij de keuze voor je zorgverzekering. Eind 2018 heeft een aantal zorgverzekeraars om vage redenen ineens de vergoeding voor een groot aantal natuurgeneeskundige behandelingen uit het aanvullend pakket gehaald. Dit betreft onder meer de CZ groep, CZ, Politie Zorgpolis, OHRA, Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd), Interpolis, Salland.   Kijk goed naar je zorgverzekering 2019! Het komt ook voor dat men zegt bijvoorbeeld natuurgeneeskunde te vergoeden en dan blijkt uit de polis dat maar een zeer beperkt gedeelte natuurgeneeskundige behandelingen vergoed wordt. Draag je de complementaire geneeskunde een warm hart toe, stap dan over en mijdt deze zorgverzekeraars!

Tip: als je een aanvullende zorgverzekering afsluit, lees dan vooraf volledig het gehele vergoedingenpakket door en ook de “kleine lettertjes”. Ga niet alleen af op een vergelijkingssite maar lees zelf de polis.

Gelukkig vergoedt een groot aantal zorgverzekeraars nog steeds wel de behandelingen.

Maar….

Het kan zinvoller zijn naast je basispakket in plaats van een aanvullende zorgverzekering af te sluiten iedere maand zelf een bedrag aan zorgkosten te reserveren, zodat je een budget aanlegt en vrije keuze van zorg(verleners) hebt. Veel mensen doen dit al voor de auto: afschrijving en APK, grote beurt. Je gezondheid is een belangrijk goed!

In de Zorgwijzer 2019 Orthomoleculaire Geneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die orthomoleculaire geneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.

In de Zorgwijzer 2019 Natuurgeneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die natuurgeneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.
Aan de vermeldingen in Zorgwijzer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle therapeuten hebben een registratienummer gekregen, de zogenaamde AGB-code, waarmee de gegevens voor de verzekeraar snel te controleren zijn. Uiteraard staat dit ook op je nota vermeld, zodat je verzekeraar snel tot vergoeding kan overgaan.

Informeer met onderstaande gegevens bij je verzekeraar:
Licentienummer VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten): 96.922
Licentienummer MBOG (Mij. ter bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde): 905 TL
AGB zorgverlenersnummer: 90023771
AGB praktijkcode: 90002620

Voor cursussen (babymassage en zwangerschapscursus) hanteren verzekeraars andere normen dan voor een natuurgeneeskundig consult. Vraag zelf bij je verzekeraar vooraf na wat ze wel of niet vergoeden!

Belastingdienst

Dien nota’s van consulten e.d. altijd in bij je zorgverzekeraar. Bewaar de overzichten van de zorgverzekeraar voor nota’s die niet of gedeeltelijk vergoed worden: het is de moeite waard om na te gaan of je dit voor de belastingdienst kunt opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Aangezien dit nogal eens verandert, zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Tarieven Groeisprong was last modified: by