Privacy beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groeisprong gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens volgens de wettelijke richtlijnen vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Groeisprong verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • In geval van een consult voor een kind ook naam, adres en emailadres en telefoonnummer van ouders/verzorgers/voogd
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
    – IP-adres
    – Internetbrowser en apparaat type
    (hiervoor geef je toestemming d.m.v. de cookieverklaring op de website)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Groeisprong verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheid
  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk de Groeisprong verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om je paramedisch optimaal te kunnen behandelen
  • Voor het afhandelen van je betaling
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Praktijk de Groeisprong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Soms is het voor de behandeling belangrijk dat ik informatie uitwissel met je huisarts of een andere zorgverlener. Hiervoor vraag ik altijd vooraf je toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk de Groeisprong zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

  • E-mailadressen van inschrijvingen voor de nieuwsbrief: tot 2 jaar nadat je je hebt afgemeld.
  • Betaalinformatie: 7 jaar volgens de wettelijke termijn.
  • Gezondheidsinformatie: 20 jaar volgens de wettelijke termijn. Bij minderjarigen gaat deze termijn pas lopen vanaf hun 18e jaar.
Delen met anderen

Praktijk de Groeisprong verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk de Groeisprong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof je deze andere hebt website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk de Groeisprong gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk de Groeisprong gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar natuurgeneeskunde[at]groeisprong.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

De Groeisprong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 06-15632745 of natuurgeneeskunde[at]groeisprong.nl .

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  raadplegen.