Tarieven Groeisprong

 

Consult  tarieven per 1 januari 2024, prijswijzigingen voorbehoudenTarief
Onderstaande tarieven betreffen een consult in de praktijk, telefonisch, per email of per webcamconsult. Naast contacttijd bereken ik mijn voor- en nawerk (inlezen, labuitslagen, voedseldagboeken doornemen, schriftelijk advies opstellen, etc.) naar rato door. Het factuurbedrag bestaat dus altijd uit de contacttijd + de niet-contacttijd. Zie ook de annuleringsvoorwaarden hieronder.
Startconsult orthomoleculair/darmtherapie (inclusief: een intake van 60-75 minuten en de administratie die voor mij aan iedere intake vast zit) 148 euro
Vervolgconsult orthomoleculair/darmtherapie met bespreking testuitslagen (inclusief: mijn voorbereiding met ook doornemen uitslagen, indien nodig contact lab, vervolgconsult van max. 60 minuten, korte samenvattende advies-email na het consult)148 euro
Vervolgconsult orthomoleculair/darmtherapie zonder testuitslagen (inclusief: mijn voorbereiding, het vervolgconsult van max. 60 minuten, korte samenvattende advies-email na het consult)99 euro
Buiten genoemde consult-tarieven (voor korte vragen tussendoor e.d.) is het vaste uurtarief 99 euro en dit zal naar rato doorberekend worden (inclusief voorbereiding, contact-tijd, emailadvies, etc.) met een minimum van een half uur. Een voorbeeld: bij een vraag telefonisch waarbij we ongeveer 15-20 minuten gesprekstijd hebben kom je op een consulttarief van ongeveer 30 minuten (49,50 euro).

In bovenstaande tarieven zijn alle kosten inbegrepen die een professionele praktijkvoering met zich meebrengt.

Op behandelingen en cursussen zijn de algemene voorwaarden van de Groeisprong van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer we een afspraak maken reserveer ik mijn tijd voor je, inclusief mijn voorbereiding, en reken dan ook graag op je.  

Mocht je een afspraak moeten annuleren doe het dan s.v.p. tijdig. Dan kan ik nog met iemand anders een afspraak inplannen. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding worden de volledige kosten doorberekend. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 100% van de kosten verschuldigd. Bij afzegging tussen 48 en 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 50% van de kosten verschuldigd.  Deze kosten zijn voor jou en niet voor de zorgverzekeraar. Bij afzegging langer dan 48 uur van tevoren zijn geen kosten verschuldigd.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Hieronder vind je de informatie zoals deze bij mij bekend is. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling aan de Groeisprong / Van Buik tot Baby en kunt, als je zorgverzekeraar consulten of cursussen vergoedt, de factuur achteraf bij je zorgverzekeraar indienen teneinde vergoeding aan te vragen. Informeer goed (bij je zorgverzekeraar!) vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Door een aantal zorgverzekeraars worden de behandelingen (lees: orthomoleculaire/natuurgeneeskunde consulten) van de Groeisprong (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en je dient dit zelf bij je verzekeraar na te vragen. 

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.

Vergoeding voor orthomoleculaire geneeskunde / natuurgeneeskunde

Aanvullende verzekeringen worden steeds beperkter. Er is de laatste jaren een trend om steeds minder te vergoeden. Vanaf 2021 zetten de zorgverzekeraars deze trend versneld door. De algemene code ” natuurgeneeskundig consult” is komen te vervallen. Hiervoor kwamen sub-codes in de plaats. Zorgverzekeraars vergoeden niet meer automatisch die therapeuten die aangesloten zijn bij een specifieke beroepsvereniging, maar kijken naar specifieke behandelingen en sub-disciplines.

Tip: als je een aanvullende zorgverzekering afsluit, lees dan vooraf volledig het gehele vergoedingenpakket door en ook de “kleine lettertjes”. Ga niet alleen af op een vergelijkingssite maar lees zelf de polis. Het komt bijvoorbeeld voor dat men zegt natuurgeneeskunde te vergoeden en dan blijkt uit de polis dat maar een zeer beperkt gedeelte natuurgeneeskundige behandelingen vergoed wordt.

Het kan zinvoller zijn naast je basispakket, in plaats van een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, iedere maand zelf een bedrag aan zorgkosten te reserveren, zodat je een budget aanlegt en vrije keuze van zorg(verleners) hebt. Veel mensen doen dit al voor de auto: afschrijving en APK, grote beurt. Je gezondheid is een belangrijk goed!

 Kom je voor orthomoleculaire therapie (hieronder vallen ook darmtherapie en een voedingsconsult)? Lees dan dit.

Orthomoleculaire Geneeskunde valt onder code 9016. De volgende prestatiecodes mag ik hanteren:  “24000 Behandeling Orthomoleculaire Geneeskunde”, “24001 Behandeling fytotherapie” en “24005 Behandeling Overige Natuurgeneeskunde > PNI” .   

 In de Zorgwijzer 2024 Orthomoleculaire Geneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die orthomoleculaire geneeskunde in hun aanvullend pakket hebben. Aan de vermeldingen in Zorgwijzer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle therapeuten hebben een registratienummer gekregen, de zogenaamde AGB-code, waarmee de gegevens voor de verzekeraar snel te controleren zijn. Uiteraard staat dit ook op je nota vermeld, zodat je verzekeraar tot vergoeding kan overgaan.

Ik ben aangesloten bij MBOG (Mij. ter bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde). 

Informeer met de volgende gegevens bij je zorgverzekeraar:
Licentienummer MBOG : 905 TL  (lid sinds 2013)
AGB zorgverlenersnummer: 90023771
AGB praktijkcode: 90002620

Per 1 januari 2024 heb ik mijn lidmaatschap bij de LVNT (lid met licentienummer 96.922, van 1995 t/m 2023) beeindigd. 

Ik ben BCZ® registertherapeut en voldoe dus onder meer aan de PLATO-norm.

RBCZ logo
MBOG_beeldmerk trsprnt
Aangesloten bij SCAG
Aangesloten bij TCZ
Natuur Diëtisten Nederland

Belastingdienst

Dien nota’s van consulten e.d. altijd in bij je zorgverzekeraar. Bewaar de overzichten van de zorgverzekeraar voor nota’s die niet of gedeeltelijk vergoed worden: het is de moeite waard om na te gaan of je dit voor de belastingdienst kunt opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Aangezien dit nogal eens verandert, zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Misschien vindt je dit ook leuk…

Detox voor je darmen en lever

Detox voor je darmen en lever

Raak eens lekker wat afvalstoffen kwijt: geef jezelf een boost met een detox! Ben jij je meer te buiten gegaan aan...