Tarieven Groeisprong

Consult / cursusTarief
Onderstaande tarieven betreffen een consult in de praktijk, telefonisch, per email of per webcamconsult. 
Natuurgeneeskundig startconsult 1,5 uur (max 70 minuten contacttijd)129,– euro
Uitlegconsult fecesonderzoek (max 45 minuten contacttijd)129,– euro
Natuurgeneeskundig consult 1 uur (max 50 minuten contacttijd)86,– euro
Natuurgeneeskundig consult half uur ( max 20 minuten contacttijd)43,– euro
Voor- en nawerk (labuitslagen, voedseldagboeken doornemen, schriftelijk advies opstellen, etc.) bereken ik naar rato door 
Pakket “Basiscursus Bevallen” (4 uur)315,– euro
Pakket “Eerste maanden met je baby” (3 uur)230,- euro
Pakket “Van Buik tot Baby” compleet (7 uur)525,– euro
Opfriscursus Bevallen voor 2e, 3e, 4e kind (2 uur)160,– euro
Losse les zwangerschapscursus per uur86,– euro

Cursustarieven zijn inclusief 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen die een professionele praktijkvoering met zich meebrengt.

Afspraken volgens algemene voorwaarden

Wanneer we een afspraak maken reserveer ik mijn tijd voor je en reken dan ook graag op je.

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding worden de volledige kosten doorberekend. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 100% van de kosten verschuldigd. Bij afzegging tussen 48 en 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 50% van de kosten verschuldigd.  Bij afzegging langer dan 48 uur van tevoren zijn geen kosten verschuldigd.

Op behandelingen en cursussen zijn de algemene voorwaarden van de Groeisprong van toepassing.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Hieronder vind je de informatie zoals deze bij mij bekend is. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling aan de Groeisprong / Van Buik tot Baby en kunt, als je zorgverzekeraar consulten of cursussen vergoedt, de factuur achteraf bij je zorgverzekeraar indienen teneinde vergoeding aan te vragen. Informeer goed (bij je zorgverzekeraar!) vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Door een aantal zorgverzekeraars worden de behandelingen (lees: orthomoleculaire – en lichaamsgerichte consulten) van de Groeisprong (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en je dient dit zelf bij je verzekeraar na te vragen.

Zorgverzekeraars gaan wisselend om met consulten op afstand.

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.

Vergoeding voor orthomoleculaire geneeskunde en massagetherapie

Aanvullende verzekeringen worden steeds beperkter. Er is de laatste jaren een trend om steeds minder te vergoeden. In 2021 zetten de zorgverzekeraars deze trend versneld door. De algemene code ” natuurgeneeskundig consult” komt te vervallen. Hiervoor komen subcodes in de plaats waarover nu nog veel onduidelijkheid is. Zorgverzekeraars vergoeden niet meer automatisch die therapeuten die aangesloten zijn bij een specifieke beroepsvereniging, maar kijken naar specifieke behandelingen en sub-disciplines.

Tip: als je een aanvullende zorgverzekering afsluit, lees dan vooraf volledig het gehele vergoedingenpakket door en ook de “kleine lettertjes”. Ga niet alleen af op een vergelijkingssite maar lees zelf de polis. Het komt bijvoorbeeld voor dat men zegt natuurgeneeskunde te vergoeden en dan blijkt uit de polis dat maar een zeer beperkt gedeelte natuurgeneeskundige behandelingen vergoed wordt.

Het kan zinvoller zijn naast je basispakket in plaats van een aanvullende zorgverzekering af te sluiten iedere maand zelf een bedrag aan zorgkosten te reserveren, zodat je een budget aanlegt en vrije keuze van zorg(verleners) hebt. Veel mensen doen dit al voor de auto: afschrijving en APK, grote beurt. Je gezondheid is een belangrijk goed!

In de Zorgwijzer 2021 Orthomoleculaire Geneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die orthomoleculaire geneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.

In de Zorgwijzer 2021 Natuurgeneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die natuurgeneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.
Aan de vermeldingen in Zorgwijzer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle therapeuten hebben een registratienummer gekregen, de zogenaamde AGB-code, waarmee de gegevens voor de verzekeraar snel te controleren zijn. Uiteraard staat dit ook op je nota vermeld, zodat je verzekeraar tot vergoeding kan overgaan.

Ik ben voor 2021 nog steeds aangesloten bij 2 beroepsverenigingen: MBOG (Mij. ter bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde) en LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). 

Informeer met de volgende gegevens bij je zorgverzekeraar:
Licentienummer LVNT : 96.922   (lid sinds 1995)
Licentienummer MBOG : 905 TL  (lid sinds 2013)
AGB zorgverlenersnummer: 90023771
AGB praktijkcode: 90002620

Voor (zwangerschaps)cursussen hanteren verzekeraars andere normen. Vraag zelf bij je verzekeraar vooraf na wat ze wel of niet vergoeden!

Ik ben BCZ® registertherapeut en voldoe dus onder meer aan de PLATO-norm.

 

 

 

Belastingdienst

Dien nota’s van consulten e.d. altijd in bij je zorgverzekeraar. Bewaar de overzichten van de zorgverzekeraar voor nota’s die niet of gedeeltelijk vergoed worden: het is de moeite waard om na te gaan of je dit voor de belastingdienst kunt opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Aangezien dit nogal eens verandert, zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Misschien vindt je dit ook leuk…

Mungbonen groentesoep

Mungbonen groentesoep

Mungbonen groentesoep: met deze vezelrijke soep zorg jij voor je weerstand. Als jij goed voor je darm zorgt, zorgt je...