Tarieven Groeisprong

 

Consult / cursusTarief
Onderstaande tarieven betreffen een consult in de praktijk, telefonisch, per email of per webcamconsult 
Startconsult orthomoleculair of lichaamsgericht 1,5 uur (max 70 minuten contacttijd)129,– euro
Uitlegconsult feces- of ander onderzoek (max 45 minuten contacttijd)129,– euro
Vervolgconsult orthomoleculair of lichaamsgericht 1 uur (max 50 minuten contacttijd)86,– euro
Kort (tussentijds) consult orthomoleculair (max 20 minuten contacttijd)43,– euro
Naast contacttijd bereken ik voor- en nawerk (inlezen, labuitslagen, voedseldagboeken doornemen, schriftelijk advies opstellen, etc.) naar rato door. Het factuurbedrag bestaat dus uit de contacttijd + de niet-contacttijd.  
Pakket “Basiscursus Bevallen” (4 uur)315,– euro
Pakket “Eerste maanden met je baby” (3 uur)230,- euro
Pakket “Van Buik tot Baby” compleet (7 uur)525,– euro
Opfriscursus Bevallen voor 2e, 3e, 4e kind (2 uur)160,– euro
Losse les zwangerschapscursus per uur86,– euro

 

Cursustarieven zijn inclusief 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen die een professionele praktijkvoering met zich meebrengt.

Afspraken volgens algemene voorwaarden

Wanneer we een afspraak maken reserveer ik mijn tijd voor je en reken dan ook graag op je.

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding worden de volledige kosten doorberekend. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 100% van de kosten verschuldigd. Bij afzegging tussen 48 en 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 50% van de kosten verschuldigd.  Bij afzegging langer dan 48 uur van tevoren zijn geen kosten verschuldigd.

Op behandelingen en cursussen zijn de algemene voorwaarden van de Groeisprong van toepassing.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Hieronder vind je de informatie zoals deze bij mij bekend is. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling aan de Groeisprong / Van Buik tot Baby en kunt, als je zorgverzekeraar consulten of cursussen vergoedt, de factuur achteraf bij je zorgverzekeraar indienen teneinde vergoeding aan te vragen. Informeer goed (bij je zorgverzekeraar!) vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Door een aantal zorgverzekeraars worden de behandelingen (lees: orthomoleculaire – en lichaamsgerichte consulten) van de Groeisprong (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en je dient dit zelf bij je verzekeraar na te vragen.

Zorgverzekeraars gaan wisselend om met consulten op afstand.

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.

Vergoeding voor orthomoleculaire geneeskunde en lichaamsgerichte behandelingen

Aanvullende verzekeringen worden steeds beperkter. Er is de laatste jaren een trend om steeds minder te vergoeden. In 2021 zetten de zorgverzekeraars deze trend versneld door. De algemene code ” natuurgeneeskundig consult” komt te vervallen. Hiervoor komen sub-codes in de plaats waarover nu nog veel onduidelijkheid is. Zorgverzekeraars vergoeden niet meer automatisch die therapeuten die aangesloten zijn bij een specifieke beroepsvereniging, maar kijken naar specifieke behandelingen en sub-disciplines.

Tip: als je een aanvullende zorgverzekering afsluit, lees dan vooraf volledig het gehele vergoedingenpakket door en ook de “kleine lettertjes”. Ga niet alleen af op een vergelijkingssite maar lees zelf de polis. Het komt bijvoorbeeld voor dat men zegt natuurgeneeskunde te vergoeden en dan blijkt uit de polis dat maar een zeer beperkt gedeelte natuurgeneeskundige behandelingen vergoed wordt.

Het kan zinvoller zijn naast je basispakket in plaats van een aanvullende zorgverzekering af te sluiten iedere maand zelf een bedrag aan zorgkosten te reserveren, zodat je een budget aanlegt en vrije keuze van zorg(verleners) hebt. Veel mensen doen dit al voor de auto: afschrijving en APK, grote beurt. Je gezondheid is een belangrijk goed!

 Kom je voor orthomoleculaire therapie (hier vallen ook darmtherapie en een voedingsconsult)? Lees dan dit.

Orthomoleculaire Geneeskunde valt onder code 9016.Op je factuur komt de prestatiecode “24000 Consult Orthomoleculaire Geneeskunde” te staan.  

 Kom je voor lichaamsgerichte therapie (hieronder vallen ook bindweefselmassage en voetreflexmassage)? Lees dan dit.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het vergoedingenstelsel behoorlijk ingewikkeld.

Lang geleden, toen diverse behandelingen vanuit de complementaire zorg op de nominatie kwamen te staan om “vergoedt” te worden door de zorgverzekeraar, hebben de zorgverzekeraars bepaald dat alles onder de algemene noemer “natuurgeneeskundig consult” kwam te vallen. Hieronder vielen natuurgeneeskunde, acupunctuur, voetreflexzonemassage, en nog veel meer. Hierbij hoorde de algemene code natuurgeneeskunde 9006 en de prestatiecode 24005 Natuurgeneeskunde.

Per 01-01-2021 is deze code echter komen te vervallen. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat er een veelheid aan nieuwe codes moet komen. Zo kan de zorgverzekeraar ieder jaar opnieuw, per code, besluiten of zij vergoeden. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid en discussie over het bedachte systeem.  Het zou zomaar kunnen dat de toegekende code in de loop van het jaar opnieuw wordt aangepast.

Voor mijn praktijk geldt vooralsnog dat het lichaamsgerichte gedeelte nu onder code 9010 valt, Manuele Geneeskunde. De prestatiecode die hierbij hoort is “24607 Consult Manuele Geneeskunde”. Deze code komt op je factuur te staan wanneer je me niets aangeeft. Ben je verzekerd bij onderstaande verzekeringen? Geef het mij dan op tijd door, dan zorg ik ervoor dat de juiste code op je factuur komt te staan. 

Update per mei 2021: verschillende zorgverzekeraars gaan verschillende codes gebruiken.

 Zilveren Kruis hanteert code 24017
CZ hanteert code 24605
VGZ hanteert code 24005
Menzis hanteert code 24607

In de Zorgwijzer 2021 Orthomoleculaire Geneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die orthomoleculaire geneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.

In de Zorgwijzer 2021 Natuurgeneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die natuurgeneeskundige behandelingen in hun aanvullend pakket hebben (maar let dus op de nu gehanteerde onderverdeling en uitsluitingen!).
Aan de vermeldingen in Zorgwijzer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle therapeuten hebben een registratienummer gekregen, de zogenaamde AGB-code, waarmee de gegevens voor de verzekeraar snel te controleren zijn. Uiteraard staat dit ook op je nota vermeld, zodat je verzekeraar tot vergoeding kan overgaan.

Ik ben voor 2021 nog steeds aangesloten bij 2 beroepsverenigingen: MBOG (Mij. ter bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde) en LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). 

Informeer met de volgende gegevens bij je zorgverzekeraar:
Licentienummer LVNT : 96.922   (lid sinds 1995)
Licentienummer MBOG : 905 TL  (lid sinds 2013)
AGB zorgverlenersnummer: 90023771
AGB praktijkcode: 90002620

Voor (zwangerschaps)cursussen hanteren verzekeraars andere normen. Vraag zelf bij je verzekeraar vooraf na wat ze wel of niet vergoeden!

Ik ben BCZ® registertherapeut en voldoe dus onder meer aan de PLATO-norm.

 

 

 

Belastingdienst

Dien nota’s van consulten e.d. altijd in bij je zorgverzekeraar. Bewaar de overzichten van de zorgverzekeraar voor nota’s die niet of gedeeltelijk vergoed worden: het is de moeite waard om na te gaan of je dit voor de belastingdienst kunt opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Aangezien dit nogal eens verandert, zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Misschien vindt je dit ook leuk…