Tarieven Groeisprong

 

Consult / cursus tarieven per 1 februari 2023, prijswijzigingen voorbehoudenTarief
Onderstaande tarieven betreffen een consult in de praktijk, telefonisch, per email of per webcamconsult. Naast contacttijd bereken ik mijn voor- en nawerk (inlezen, labuitslagen, voedseldagboeken doornemen, schriftelijk advies opstellen, etc.) naar rato door. Het factuurbedrag bestaat dus altijd uit de contacttijd + de niet-contacttijd. Zie ook de annuleringsvoorwaarden hieronder.  

Startconsult orthomoleculair/darmtherapie/massagetherapie (inclusief: een intake van 60-75 minuten en de administratie die voor mij aan iedere intake vast zit) 

142,50 euro
Vervolgconsult orthomoleculair/darmtherapie met bespreking testuitslagen (inclusief: mijn voorbereiding met ook doornemen uitslagen, indien nodig contact lab, vervolgconsult van max. 60 minuten, korte samenvattende advies-email na het consult)142,50 euro
Vervolgconsult orthomoleculair/darmtherapie zonder testuitslagen (inclusief: mijn voorbereiding, het vervolgconsult van max. 60 minuten, korte samenvattende advies-email na het consult)95,– euro
Vervolgconsult massagetherapie max. 60 minuten (inclusief: mijn voorbereiding, kort bespreken stand van zaken, ongeveer 50 minuten massage)95,– euro
Buiten genoemde consult-tarieven (voor korte vragen tussendoor e.d.) is het vaste uurtarief 95 euro en dit zal naar rato doorberekend worden (inclusief voorbereiding, contact-tijd, emailadvies, etc.) met een minimum van een half uur. Een voorbeeld: bij een vraag telefonisch waarbij we ongeveer 15-20 minuten gesprekstijd hebben kom je op een consulttarief van ongeveer 30 minuten (47,50 euro).  
Pakket “Basiscursus Bevallen” (4 uur)330,– euro
Pakket “Eerste maanden met je baby” (3 uur)240,- euro
Pakket “Van Buik tot Baby” compleet (7 uur)550,– euro
Opfriscursus Bevallen voor 2e, 3e, 4e kind (2 uur)165,– euro
Losse les zwangerschapscursus per uur90,– euro

Cursustarieven zijn inclusief 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

In bovenstaande tarieven zijn alle kosten inbegrepen die een professionele praktijkvoering met zich meebrengt.

Op behandelingen en cursussen zijn de algemene voorwaarden van de Groeisprong van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer we een afspraak maken reserveer ik mijn tijd voor je, inclusief mijn voorbereiding, en reken dan ook graag op je.  

Mocht je een afspraak moeten annuleren doe het dan s.v.p. tijdig. Dan kan ik nog met iemand anders een afspraak inplannen. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding worden de volledige kosten doorberekend. Bij afzegging binnen 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 100% van de kosten verschuldigd. Bij afzegging tussen 48 en 24 uur voor het aanvangsuur van een cursus of consult is 50% van de kosten verschuldigd.  Deze kosten zijn voor jou en niet voor de zorgverzekeraar. Bij afzegging langer dan 48 uur van tevoren zijn geen kosten verschuldigd.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Hieronder vind je de informatie zoals deze bij mij bekend is. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling aan de Groeisprong / Van Buik tot Baby en kunt, als je zorgverzekeraar consulten of cursussen vergoedt, de factuur achteraf bij je zorgverzekeraar indienen teneinde vergoeding aan te vragen. Informeer goed (bij je zorgverzekeraar!) vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Door een aantal zorgverzekeraars worden de behandelingen (lees: orthomoleculaire – en massagetherapie consulten) van de Groeisprong (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en je dient dit zelf bij je verzekeraar na te vragen.

Zorgverzekeraars gaan wisselend om met consulten op afstand.

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.

Vergoeding voor orthomoleculaire geneeskunde en massagetherapie

Aanvullende verzekeringen worden steeds beperkter. Er is de laatste jaren een trend om steeds minder te vergoeden. Vanaf 2021 zetten de zorgverzekeraars deze trend versneld door. De algemene code ” natuurgeneeskundig consult” is komen te vervallen. Hiervoor kwamen sub-codes in de plaats waarover nog veel onduidelijkheid is. Zorgverzekeraars vergoeden niet meer automatisch die therapeuten die aangesloten zijn bij een specifieke beroepsvereniging, maar kijken naar specifieke behandelingen en sub-disciplines.

Tip: als je een aanvullende zorgverzekering afsluit, lees dan vooraf volledig het gehele vergoedingenpakket door en ook de “kleine lettertjes”. Ga niet alleen af op een vergelijkingssite maar lees zelf de polis. Het komt bijvoorbeeld voor dat men zegt natuurgeneeskunde te vergoeden en dan blijkt uit de polis dat maar een zeer beperkt gedeelte natuurgeneeskundige behandelingen vergoed wordt.

Het kan zinvoller zijn naast je basispakket in plaats van een aanvullende zorgverzekering af te sluiten iedere maand zelf een bedrag aan zorgkosten te reserveren, zodat je een budget aanlegt en vrije keuze van zorg(verleners) hebt. Veel mensen doen dit al voor de auto: afschrijving en APK, grote beurt. Je gezondheid is een belangrijk goed!

 Kom je voor orthomoleculaire therapie (hier vallen ook darmtherapie en een voedingsconsult)? Lees dan dit.

Orthomoleculaire Geneeskunde valt onder code 9016. Op je factuur komt de prestatiecode “24000 Consult Orthomoleculaire Geneeskunde” te staan.  

 Kom je voor massagetherapie (hieronder vallen ook bindweefselmassage en voetreflexmassage)? Lees dan dit.

Vanaf 1 januari 2021 is het vergoedingenstelsel behoorlijk ingewikkeld geworden.

Lang geleden, toen diverse behandelingen vanuit de complementaire zorg op de nominatie kwamen te staan om “vergoedt” te worden door de zorgverzekeraar, hebben de zorgverzekeraars bepaald dat alles onder de algemene noemer “natuurgeneeskundig consult” kwam te vallen. Hieronder vielen natuurgeneeskunde, acupunctuur, voetreflexzonemassage, en nog veel meer. Hierbij hoorde de algemene code natuurgeneeskunde 9006 en de prestatiecode 24005 Natuurgeneeskunde.

Per 01-01-2021 is deze code echter komen te vervallen. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat er een veelheid aan nieuwe codes moet komen. Zo kan de zorgverzekeraar ieder jaar opnieuw, per code, besluiten of zij vergoeden. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid en discussie over het bedachte systeem.  

Voor mijn praktijk geldt vooralsnog dat het lichaamsgerichte gedeelte nu onder code 9010 valt, Massagetherapie. Zorgverzekeraars hanteren hierbij inmiddels diverse prestatiecodes (24607 / 24017).  De code “24607 consult massagetherapie” komt op je factuur te staan wanneer je me niets aangeeft. Ben je verzekerd bij onderstaande verzekeringen? Geef het mij dan op tijd door, dan zorg ik ervoor dat de juiste code op je factuur komt te staan. 

Zilveren Kruis hanteert code 24017
CZ hanteert code 24605
VGZ hanteert code 24005
Menzis hanteert code 24607

In de Zorgwijzer 2023 Orthomoleculaire Geneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die orthomoleculaire geneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.

In de Zorgwijzer 2023 Natuurgeneeskunde staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die natuurgeneeskundige behandelingen in hun aanvullend pakket hebben (maar let dus op de nu gehanteerde onderverdeling en uitsluitingen!).
Aan de vermeldingen in Zorgwijzer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle therapeuten hebben een registratienummer gekregen, de zogenaamde AGB-code, waarmee de gegevens voor de verzekeraar snel te controleren zijn. Uiteraard staat dit ook op je nota vermeld, zodat je verzekeraar tot vergoeding kan overgaan.

Ik ben voor 2023 nog aangesloten bij 2 beroepsverenigingen: MBOG (Mij. ter bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde) en LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). 

Informeer met de volgende gegevens bij je zorgverzekeraar:
Licentienummer LVNT : 96.922   (lid sinds 1995)
Licentienummer MBOG : 905 TL  (lid sinds 2013)
AGB zorgverlenersnummer: 90023771
AGB praktijkcode: 90002620

Voor (zwangerschaps)cursussen hanteren verzekeraars andere normen. Vraag zelf bij je verzekeraar vooraf na wat ze wel of niet vergoeden!

Ik ben BCZ® registertherapeut en voldoe dus onder meer aan de PLATO-norm.

MBOG_beeldmerk trsprnt
Logo LVNT-definitief

Belastingdienst

Dien nota’s van consulten e.d. altijd in bij je zorgverzekeraar. Bewaar de overzichten van de zorgverzekeraar voor nota’s die niet of gedeeltelijk vergoed worden: het is de moeite waard om na te gaan of je dit voor de belastingdienst kunt opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Aangezien dit nogal eens verandert, zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Misschien vindt je dit ook leuk…

Detox voor je darmen en lever

Detox voor je darmen en lever

Raak eens lekker wat afvalstoffen kwijt: geef jezelf een boost met een detox! Ben jij je meer te buiten gegaan aan...