Gezwel baarmoeder en zwanger worden

Gezwel baarmoeder en zwanger worden

Geschreven door Claudia van Wezel

Claudia van Wezel is gekwalificeerd natuurgeneeskundig therapeut en docente en oprichter van zwangerschaps- en oudercursus Van Buik tot Baby.

juli 9, 2018

Gezwel baarmoeder en zwanger worden: je wilt opnieuw zwanger worden en krijgt dan te horen dat je een gezwel in je baarmoeder hebt.

Soms loopt een behandeling heel anders dan gedacht. Een jonge vrouw, die ik hierna Irene* zal noemen, kwam bij mij in de praktijk voor ondersteuning bij het opnieuw zwanger worden. Het leek er op dat we de behandeling moesten stoppen, toen ze heel slecht nieuws kreeg. Er werd namelijk geconstateerd dat de baarmoeder vergroot was door een gezwel, dat mogelijk kwaadaardig zou kunnen zijn.

Alleen toen bleek, dat juist door de natuurgeneeskundige behandeling die ze bij mij gevolgd had, er al een heel stuk genezing in gang gezet was! Hierop heeft ze de behandeling kunnen voortzetten en met heel goed resultaat.

De behandelend gynaecologen hebben meegekeken en juist zij hebben aangedrongen op publicatie**. Door in dit blog het verhaal van Irene te vertellen hoop ik dat ook andere vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten geholpen kunnen worden. Ik geef hieronder de hoofdlijn van de behandeling weer.

Gezwel baarmoeder en zwanger worden

Ondersteuning bij opnieuw zwanger worden als je een lange cyclus hebt

Irene , een vrouw van 34 jaar, komt bij mij in de praktijk omdat ze graag opnieuw zwanger wil worden. Ze is eerder met haar baby-dochtertje  bij mij geweest voor advies om de darmflora goed op te bouwen na een keizersnede.  Nu willen ze graag een 2e kindje.

Ze wil graag een zo optimaal mogelijke situatie creëren voor een 2e zwangerschap.

Hierbij kijk ik naar een aantal aspecten waaronder:

  • hoe is de periode rondom de eerste zwangerschap geweest
  • zijn er mogelijk tekorten aan vitaminen, mineralen, vetzuren en andere micro-nutrienten
  • hoe is de voeding geweest?

Irene heeft in de loop van de jaren al veel aan haar voeding verbeterd, vanwege darmklachten.

Voorgeschiedenis

Zoals zoveel vrouwen heeft ze jarenlang de anticonceptiepil geslikt. Ze geeft verder aan dat ze last heeft van haaruitval. Ze heeft pijnlijke knie-gewrichten, last van bloedend tandvlees en kan ’s nachts geen vuist maken.

Voor de zwangerschap was ze nooit ziek en nu heeft ze een lage weerstand.
Ik kan dus eigenlijk al zonder meer aannemen dat er tekorten zijn op het gebied van enkele vitaminen en mineralen e.d.  Maar: meten is weten!

Meten is weten

Daarom neem ik in ieder geval bloed af om enkele bloedwaardes te checken. In dit geval bepalen we uit bloed de waardes van ijzer en ferritine. Ferritine kun je zien als het “reserve-ijzer” van het lichaam. En verder ook van vitamine D en de TSH en actief B12. De TSH is een schildklierwaarde. Verder laten we uit urine de jodium-waarde bepalen.

Bloedverlies tussen de menstruaties

Irene geeft ook aan dat ze twee keer spontaan bloedverlies heeft gehad tussen de menstruaties door in de periode na haar eerste bevalling. Pas achteraf bleek dit bloedverlies een vroege miskraam geweest te zijn, met 6-7 weken. Ze is het gevoel van zwanger zijn echter nog niet helemaal kwijt  en soms heeft ze nog heel licht bloedverlies.

Ik had Irene al eerder het advies gegeven om te starten met onder meer een goede multivitamine, omega 3 vetzuren en ontzuurde vitamine C.

Nu komt daar een combinatie van silicium en zwavel bij en blaaswier (Fucus). Met de Fucus moet ze stoppen wanneer ze weet dat ze zwanger is.
Uit het bloedonderzoek blijkt dat ze een lage vitamine D waarde heeft, dus vitamine D moet in ieder geval extra aangevuld worden.

De bloedingen worden heviger:

wel of geen curettage?

Tussentijds neemt Irene contact op omdat de bloedingen heviger worden. Ik adviseer haar ook contact op te nemen met haar huisarts en/of verloskundige (vanwege de eerdere miskraam) als ze het niet vertrouwt.

Een paar dagen later hoor ik opnieuw van haar. Bij een echo is gebleken dat de lege vruchtzak, met daarachter een groot bloedstolsel, nog in de baarmoeder zit. De echoscopist heeft aangegeven dat ze haar door wil sturen naar een gynaecoloog in het Amphia ziekenhuis.  Een gynaecoloog zal volgens de echoscopiste waarschijnlijk een curretage voorstellen omdat de vruchtzak, 8 weken na de miskraam, nog niet uit zichzelf is losgekomen.

Voetreflexmassage

Irene wil weten hoe ik tegenover een curettage sta. Hierop wijs ik haar op de mogelijkheid van voetreflexmassage als mogelijk alternatief. Een speciale behandeling door een hierin getrainde voetreflexoloog kan er vaak ook voor zorgen dat het weefsel alsnog loskomt.

Ik geef deze behandeling zelf, maar omdat Irene niet in de buurt woont, adviseer ik haar een voetreflexoloog in haar eigen woonplaats te zoeken. Wanneer ik zelf zo’n behandeling geef wil ik namelijk ook dat de vrouw in kwestie niet zelf rijdt, aangezien de miskraam soms ook snel op gang kan komen!

Irene gaat dit regelen en heeft daarnaast de vervolg-afspraak met de gynaecoloog al gepland staan. De gynaecoloog geeft aan dat het vanuit medisch oogpunt geen probleem is om eerst de voetreflexzone-behandeling een kans te geven.

Zeldzame tumor in de baarmoeder

Na een aantal weken heeft Irene weer een consult bij mij en ze is hevig ontdaan. Bij de vervolgcontrole bij de gynaecoloog had ze een uitwendige en inwendige echo gehad. Deze ging in eerste instantie nog uit van een miskraam, maar vertrouwde het beeld niet omdat er een aantal tegenstrijdigheden waren.

MRI scan

Na verder onderzoek,  waaronder een MRI scan, werd een trofoblastische tumor vastgesteld.  Een zeer zeldzame tumor, die, volgens uitleg van de gynaecoloog,  tussen goed- en kwaadaardig in zit, maar wel  tot uitzaaiingen in o.a. de longen kan leiden.

Ze is inmiddels doorgestuurd naar de afdeling oncologische gynaecologie van het Radboud ziekenhuis.

Men denkt dat de tumor is gaan groeien op placenta-weefsel van de eerdere zwangerschap. Er zal onder narcose gekeken worden en ook weefsel afgenomen worden om verder te bestuderen.

Met alle onderzoeken is de vitamine D -waarde ook opnieuw gemeten en deze is nu prima.

Stoppen behandeling

Dat is het moment voor mij om aan te geven dat ik Irene adviseer de behandeling bij mij te stoppen. Ik ben van mening dat kanker alleen door specialisten behandeld dient te worden. En eventueel door een natuurgeneeskundig arts.

Ik raad Irene dus aan om, wanneer zij zich ook natuurgeneeskundig wil laten ondersteunen, contact op te nemen met een arts voor niet-toxische tumortherapie   of een arts voor  orthomoleculaire oncologie.

Toch geen tumor?!

Dan neemt Irene een aantal weken later, totaal onverwacht, toch weer contact op. Ze heeft te horen gekregen dat ze toch geen tumor heeft. Tijdens de MRI zag het weefsel er volgens de oncologisch gynaecoloog “indrukwekkend” uit, maar tijdens de kijkoperatie zag men dat het weefsel al kleiner was geworden. Zelfs met 5-7 cm ten opzichte van de echo. En dit is volgens de gynaecoloog “aanzienlijk”.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Men denkt nu dat ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad waarbij innesteling bij het litteken van de keizersnede heeft plaatsgevonden. Dat ze vervolgens een gedeeltelijke miskraam heeft gehad en dat het weefsel dat daarbij is achtergebleven, is gaan woekeren. Wat men wel merkwaardig blijft vinden is dat haar HCG waarde heel laag is.

Opruimen

Volgens de gynaecoloog ziet het er uit alsof haar lichaam nu zelf al begonnen is om het weefsel op te ruimen. De gynaecoloog staat open voor de natuurgeneeskundige behandeling en heeft aangegeven dat ze het prima vindt om te kijken of het lichaam het weefsel zelf verder opruimt met behulp van mijn adviezen.

Het nog aanwezige weefsel operatief verwijderen is namelijk niet zonder risico’s aangezien haar baarmoederwand ter hoogte van het litteken op dat moment heel erg dun is. De kans bestaat dat dan bijvoorbeeld de blaas geraakt wordt.

Misverstand

Irene heeft de gynaecoloog ook aangegeven dat ik onder meer met Fucus (Blaaswier) gewerkt heb. Hier is echter ook een klein misverstand. De oncologisch gynaecoloog is namelijk op de hoogte van onderzoek met Fucoidan. In het Radboud ziekenhuis loopt onderzoek waar ze kijken of ze met Fucoidan tumorgroei kunnen beinvloeden.
Dit is niet hetzelfde als de Fucus die ik geadviseerd heb. Bovendien heb ik een specifieke vorm van Fucus geadviseerd en ook onder meer met Silicium/MSM gewerkt (ook weer in specifieke vorm).

We pakken de behandeling weer op en ik pas de suppletie weer verder aan. Onder meer met EGCG, de werkzame stof uit groene thee.

Abnormale weefsel helemaal weg

Na een aantal weken volgt weer een controle bij de gynaecoloog en wat blijkt:

  • het abnormale weefsel is helemaal weg
  • de baarmoederwand heeft weer een goede dikte
  • het hcg hormoon is zo goed als nul (dit betekent dat ze goed ont-zwangerd is).

De gynaecoloog vindt haar een “mirakel”.

Voor de zekerheid wordt nog een MRI gemaakt, maar ook deze laat weer een normaal beeld van de baarmoeder zien. De gynaecoloog geeft uiteindelijk aan dat Irene na 3 menstruaties weer kan gaan proberen om zwanger te worden.

Keizersnede

Voor een volgende bevalling adviseert de gynaecoloog wel een keizersnede. Een nieuwe zwangerschap zou geen probleem moeten zijn voor het litteken van de keizersnede, maar bij een natuurlijke bevalling komt er zoveel kracht op te staan, dat men niet zeker is of het litteken dit aankan omdat de baarmoederwand bij dit litteken eerder zo dun was.

Niche

Verder bleek tijdens de controle echo’s dat Irene  een holtevormig litteken in de baarmoeder had dat soms ontstaat na een keizersnede. Dit noemt met een niche. Omdat de gynaecoloog het beeld van deze niche afwijkend vindt, heeft ze hierover contact gehad met een gynaecoloog die gespecialiseerd is op dit gebied.

Een niche kan in sommige gevallen klachten geven en wanneer bij een volgende zwangerschap innesteling zou plaatsvinden in de niche is dit gevaarlijk. Alleen zijn onderzoeken naar niches  nog heel recent, waardoor men nog niet altijd weet wanneer een niche wel of niet problemen geeft.

Omdat er voor Irene op dit moment geen directe aanleiding is om zich zorgen te maken over haar niche, mag ze weer proberen zwanger te worden. Bij een volgende zwangerschap zal de gynaecoloog al wel in een heel vroeg stadium een echo maken om te kijken of het eitje op de juiste plaats is ingenesteld.

In mijn behandeling ga ik verder inzetten op een goede menstruatie en een mooi baarmoederslijmvlies.

Irene is weer zwanger!

Heel leuk om hier te vertellen is dat Irene een paar maanden later, vrijwel direct nadat zij weer gaat proberen zwanger te worden, zwanger is!


Gezwel baarmoeder en zwanger worden: naschrift

Ik ben natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeute en geen specialist op het gebied van kanker .

Hierbij wil ik nadrukkelijk aangeven dat de hierboven omschreven situatie niet als “maat” genomen kan worden voor andere soortgelijke situaties. Ik ben een groot voorstander van evidence based werken waar dat kan, maar ook van individuele geneeskunde! Wat voor de ene persoon goed is, hoeft voor de andere persoon niet optimaal te zijn.  Het is belangrijk naar de persoonlijke (ontstaans-)situatie te kijken en daar de behandeling op in te zetten.

Daarom heb ik bij de door mij ingezette middelen ook geen merken en hoeveelheden genoemd. En deze zijn wel belangrijk. Het is niet mijn bedoeling dat je zelf gaat experimenteren.

Zoals ik in dit blog ook heb aangegeven ben ik van mening dat de behandeling van kanker het best door specialisten kan gebeuren, regulier en complementair. Ik vind het belangrijk dat over en weer overlegd kan worden (desnoods via de cliënt) en geef altijd aan dat ik graag wil dat men de behandelend arts van mijn behandeling op de hoogte brengt.

In het geval van Irene hierboven heeft zij dit fantastisch gedaan en ik denk dat juist doordat zij zo open alle partijen heeft geïnformeerd dit haar behandeling zeer ten goede is gekomen.

Ik vind het echter ook belangrijk om te laten zien wat er nog mogelijk is! Aan de groei van “ontspoord” weefsel in het lichaam gaan vaak jaren vooraf van een niet-optimale gezondheids- en voedingssituatie. En gelukkig kan het lichaam soms nog voldoende bijgestuurd worden.


*Deze naam is gefingeerd vanwege privacy overwegingen. Dit blog is echter geschreven met toestemming en medewerking van mijn cliënte.
**De naam is bij de redactie bekend.

Misschien vindt je dit ook leuk…

0 reacties