Voetreflexzone massage

Natuurgeneeskundige methode binnen praktijk de Groeisprong: voetreflexzone massage. Deze methode kunnen we inzetten bij volwassenen maar ook bij kinderen en baby’s.

t

Wat is voetreflexzone massage?

t

Wanneer kan voetreflexzone massage worden ingezet?

t

Contra-indicaties

t

Reacties na voetreflexzone massage

Wat is voetreflexzone massage

Voetreflexzonemassage gaat uit van het principe dat het hele menselijk lichaam op de voet weerspiegeld wordt en dat je door de voet te masseren invloed op het gehele lichaam kunt uitoefenen. Het is empirisch bewezen dat bepaalde segmenten aan de voet een directe energiebetrekking hebben tot de organen in het lichaam.

Wanneer bepaalde organen of lichaamsweefsels minder goed werken of klachten geven is dit terug te vinden op de voet. Bijvoorbeeld in plekken die gevoelig zijn bij druk of waar onderhuidse kristallen liggen (urinezuurkristallen). Omgekeerd is het ook zo, dat door voetreflexmassage een prikkel gegeven kan worden aan deze organen en weefsels tot verbetering of zelfs genezing.

Zelfgenezend vermogen

Voetreflexzonemassage stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De massage zorgt er onder meer voor dat een betere bloed- en lymfedoorstroming ontstaat. Hierdoor kunnen afvalstoffen makkelijker worden afgevoerd. Alle orgaansystemen profiteren hiervan.

Tevens ontstaat er een betere doorstroming van (levens)energie, waardoor emoties en spanningen verwerkt kunnen worden en klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Je komt meer in balans.

Meestal ervaren mensen een voetreflexbehandeling als prettig en ontspannend.

Wanneer voetreflexzone massage?

Voetreflexzonemassage kan om zeer uiteenlopende redenen ingezet worden. Bijvoorbeeld bij:

  • chronische klachten
  • oververmoeidheid, stress, slapeloosheid
  • spijsverteringsproblemen
  • hoofdpijn
  • menstruatieklachten
  • klachten aan het bewegingsapparaat
  • een beginnende griep of verkoudheid of (bij)holte-ontstekingen: de massage zorgt er voor dat deze goed doorbreekt en sneller door je lichaam opgelost wordt

Maar ook: 

  • na een operatie of ziekteperiode
  • ter ondersteuning bij een reinigingskuur
  • preventief en ontspannend

In mijn praktijk pas ik de voetreflexzonemassage ook toe tijdens de zwangerschap en na de bevalling en bij baby’s en kinderen.

Contra-indicaties

Er zijn een aantal situaties waarin voetreflex niet toegepast kan worden: de absolute contra-indicaties. Daarnaast zijn er een aantal contra-indicaties die van therapeut tot therapeut verschillen omdat zij afhangen van de specialisatie van de therapeut of een samenwerkingsverband met artsen en specialisten: de relatieve contra-indicaties.

r

Absolute contra-indicaties zijn bijvoorbeeld: hoge koorts, aandoeningen die operatief behandeld dienen te worden, open wonden en grote schimmelvelden, zeer slechte nierwerking: de afvalstoffen kunnen dan niet voldoende afgevoerd worden.

r
Relatieve contra-indicaties zijn o.a.: diabetes, hoge bloeddruk, zwangerschap, bepaalde psychische klachten, bepaald medicijngebruik.
Altijd vertellen
r

Het is belangrijk het altijd te vertellen als je zwanger bent, medicijnen gebruikt of bijvoorbeeld een pacemaker hebt of een spiraaltje.

Reacties na de massage

Door een voetreflexmassage worden alle organen die uitscheiden gestimuleerd. De eerste reacties die op kunnen treden zijn: meer plassen en plas ruikt anders, ontlastingspatroon verandert, meer transpireren, e.d. Het kan ook zijn dat er sprake is van een zogenaamde begin-verergering wanneer je voor bepaalde klachten behandeld wordt, voordat verbetering optreedt. Oude klachten kunnen (tijdelijk) opnieuw naar voren komen.

Daarnaast kan het zijn dat je emotioneler bent dan gewoonlijk. Veel voorkomende reacties zijn ook dat je je opgelucht voelt, meer energie hebt en beter slaapt. Tenslotte kun je je bewust worden van bepaalde gevoelens of gedachten waardoor het makkelijker wordt om veranderingen in je leefwijze aan te brengen.

Of lees verder op het blog

Een interessant artikel op het blog gaat over voetreflexzone massage en obstipatie en darmtherapie.

Misschien vindt je dit ook leuk…

Detox voor je darmen en lever

Detox voor je darmen en lever

Raak eens lekker wat afvalstoffen kwijt: geef jezelf een boost met een detox! Ben jij je meer te buiten gegaan aan...