Interview geboortebegeleiders aan het woord

interview geboortebegeleiders aan het woord

Interview geboortebegeleiders aan het woord: Claudia van Wezel. 

Regelmatig krijg ik de vraag “wat een bijzonder werk heb jij, hoe ben je daar zo toe gekomen?”. Nou… heb je even…  Het is een heel traject van opleidingen geweest en een stukje levenservaring.

Langzaam maar zeker ben ik toegegroeid naar naar mijn werkgebied van nu: “natuurgeneeskunde, ook rondom de zwangerschap en voor baby’s”. Binnen mijn praktijk kun je terecht voor begeleiding wanneer je je zwangerschap gezond wilt starten en je ook voor je baby een gezonde basis wilt leggen.

Wanneer je meer wilt weten over hoe het zo gekomen is en de rode draad die er doorheen loopt, dan is er nu een makkelijke manier.

Interview geboortebegeleiders aan het woord

Op 9 oktober 2017 werd ik geïnterviewd door Sabine van Onselen voor het platform “Geboortebegeleiders aan het woord” . In dit interview kun je onder meer horen hoe ik tijdens mijn afstudeeronderzoek destijds in India erg ziek ben geworden en hulp heb gezocht bij een Tibetaans en Ayurvedisch arts.

En hoe mijn interesse ontwikkeld is voor alle factoren die het wel-zijn van een mens kunnen beïnvloeden en welke rol natuurgeneeskunde hierin kan spelen. En ook hoe ik dit in mijn praktijk inzet voor de periode rondom de zwangerschap.

Wat is gezondheid?

Gezondheid wordt naar mijn mening niet alleen bepaald door je fysiek welbevinden en je lichaam is geen apparaat waarvan je indien nodig een onderdeel vervangt. Dit laatste is de westerse mechanische visie van gezondheid die nog steeds door velen wordt gehanteerd helaas.

WHO

Dit terwijl de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in 1948 al (!) een “nieuwe” definitie van gezondheid opstelde  die toen baanbrekend was.  Gezondheid werd neergezet als:

Een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek

Machteld Huber

En ook dit is achterhaald. In 2011 ontwikkelde Machteld Huber een nieuwe definitie:

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven

Deze definitie gaat meer uit van de veerkracht van mensen en gaat er van uit dat je met ziekte kunt leren omgaan en dan toch sterk in het leven kunt  staan.

Jaap van der Stel

Ook Huber kreeg kritiek op haar definitie. In 2016 kwam Jaap van der Stel  in Medisch Contact in een opiniestuk met nog een andere definitie. Gezondheid is:

Het mede door eigen inspanning en naar welbevinden kunnen behouden en ontwikkelen van de gezien de levensfase en levensomstandigheden noodzakelijke lichamelijke, psychische en sociale functies

Volgens Van der Stel is deze omschrijving “dynamischer, doet recht aan de levensloop, geeft aandacht aan de beleving van degene waar het om gaat, houdt rekening met de omstandigheden, en maakt duidelijk dat gezondheid iets is dat iemand niet overkomt maar eigen activiteit veronderstelt”.

Helaas geeft hij ook aan dat deze definitie aansluit bij de bio-psychosociale benadering van waaruit bijvoorbeeld huisartsen werken. En laat ik het daar nu niet mee eens zijn. Veel huisartsen werken mijns inziens met name vanuit de eerder door mij genoemde mechanische visie.

Oosterse Geneeskunde

Binnen verschillende stromingen van de Oosterse Geneeskunde  wordt al veel langer rekening gehouden met het feit dat fysieke, emotionele en psychologische factoren elkaar beïnvloeden en samen “gezondheid” bepalen. Hier vind je de bio-psychosociale benadering wel. En dit spreekt mij veel meer aan.

Westerse gezondheidsbeeld

Gelukkig komt  er de laatste jaren  ook binnen het westerse gezondheidsbeeld wel meer erkenning voor de rol van stress  en worden technieken uit bijvoorbeeld meditatietradities serieuzer genomen. Maar ondanks dat er inmiddels voldoende wetenschappelijk onderzoek is om dit te onderbouwen valt er nog veel terrein te winnen!

Interview geboortebegeleiders aan het woord

Het interview voor geboortebegeleidersaanhetwoord.nl spitst zich overigens vooral  toe op voeding en leefstijl rondom het geboorteproces.

Thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

babymassagewat kun je doen om de kans op een zwangerschap te verhogen

babymassagewat zijn de gevolgen van een keizersnede voor de darmflora van een baby.

Meer weten? Luister hier het interview helemaal:

Wil je bij een geplande keizersnede begeleiding? Lees dan verder op de pagina over keizersnede en de darmflora van je baby.

Rondom de zwangerschap

Rondom de zwangerschap is onze 9-delige special over zwangerschap en de eerste tijd met je kindje. Je kunt deze special gratis opvragen.

Rindom de zwangerschap
Interview geboortebegeleiders aan het woord was last modified: by
Interview geboortebegeleiders aan het woord was last modified: by

Auteur: Claudia van Wezel

Claudia van Wezel is gekwalificeerd natuurgeneeskundig therapeut en docente en oprichter van zwangerschaps- en oudercursus Van Buik tot Baby.